Η Χρήση της Γλώσσας απ’ τους Νέους και η Σημασία της Γλωσσομάθειας.

Η γλώσσα είναι σύνολο σημείων – λέξεων, που, όταν διαπλέκονται λογικά (σύνταξη και γραμματική), μας βοηθούν να εκφράσουμε ποικίλα νοήματα, ικανοποιώντας σύνθετες επικοινωνιακές ανάγκες ( επιστημονικός λόγος, λογοτεχνική κριτική, ποίηση, κ.λ.π.).

Continue reading